• Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

Egmond aan Zee – vuurtoren Van Speijk

De vuurtoren J.C.J. van Speijk is een vuurtoren aan de Noordzeekust in Egmond aan Zee. De J.C.J. van Speijk is een van de oudste, nog actieve vuurtorens van Nederland. De voet van de vuurtoren vormt een imposante graftombe die herinnert aan luitenant-ter-zee Jan van Speijk. De vuurtoren is 28 meter hoog.

De zee bij Egmond kon, en kan nog steeds, zeer verraderlijk zijn. Daarom werden er in 1833 twee vuurtorens gebouwd. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 en de bouw van de twee vuurtorens in IJmuiden, werden de torens in Egmond, om verwarring te voorkomen, voorzien van rode ruiten, zodat het uitgestraalde licht in kleur kon worden onderscheiden van dat van IJmuiden. In 1891 werd de vuurtoren J.C.J. van Speijk voorzien van een draailicht. De zuidertoren werd in datzelfde jaar gedoofd.

In 1922 werd het lichthuis verbouwd omdat de toren elektrisch licht kreeg. De balustrade is toen in beton gegoten. In 1967 werd het wachtlokaal gebouwd.
De noordzijde van het licht is rood van kleur om te waarschuwen voor gevaarlijke ondieptes ten noorden van Egmond. Zodra schepen uit deze gevarenzone komen wordt het licht weer wit. De zuidelijke toren, op het Torensduin is in 1891 gedoofd en in 1915 afgebroken. De noordelijke toren staat er nog steeds en is een rijksmonument.

Vuurtorenduin en zeereep
Het is altijd de moeite waard om vanaf de nieuwe Boulevard het bronzen beeld van de roeireddingboot (door Louk van Meurs) te bewonderen en de trapjes van het vuurtorenduin te beklimmen. Een prachtig uitzicht heeft u ook als u aan het Noordeinde van de Boulevard het duinpad over de zeereep op gaat. Het is een korte wandeling en u kunt via het strand of het duin weer terug.

Openstelling vuurtoren 
In de zomermaanden juli,augustus kan de vuurtoren worden bezocht op vrijdagavond van 19.00 – 21.30 uur. Toegangskaarten kunnen alleen op vrijdagavond worden verkregen in het boothuis van de KNRM aan de boulevard. Buiten deze avonden is de vuurtoren alleen te bezoeken(voor groepen) op afspraak via KNRM Egmond aan Zee.

Egmond aan Zee – Prins Hendrik Stichting met scheepvaartmuseum
Het scheepvaartmuseum is gevestigd in Zorgcentrum Prins Hendrik, voorheen het tehuis voor oud-zeelieden, de Prins Hendrik Stichting. Dit kleine, kleurrijke museum is dagelijks behalve op maandag, gratis te bezoeken van 10.00 – 17.00 uur. U hoeft zich alleen bij de receptie te melden. Daar ontvangt u tevens een papieren rondleiding. Speciale ontvangstmogelijkheden zijn er voor groepen, al of niet met een drankje of een maaltijd. Het zeemanscafé op de begane grond doet nog helemaal denken aan de tijd dat de Prins Hendrik Stichting een tehuis was voor oud-zeelieden. Het is normaal gesproken alleen open voor de eigen inwoners.

Egmond aan Zee – historisch zeilschip De Pinck
Het in 2007 gereed gekomen historische zeilschip ligt op de half open bouwplaats naast het boothuis van de KNRM bij de strandafgang van Bad Zuid. Het is het hele jaar te bezoeken op woensdag en zaterdag van 8.00 tot 14.00 uur, behalve wanneer ze aan het varen zijn. In de zomer (juni, juli, augustus) tevens op vrijdagavond te bezoeken tegelijk met het boothuis van de reddingboot en de vuurtoren.

Egmond aan Zee – reddingboot Adriaan Hendrik
De reddingboot Adriaan Hendrik vaart van april t/m oktober elke dinsdagavond om 19.00 uur uit voor een oefening. Van november t/m maart is dat op zaterdagmorgen om 9.30 uur. In juli en augustus zijn er open avonden op de vrijdag van 19.00 – 21.00 uur in samenwerking met de vuurtoren en ‘de Pinck’.

Egmond Binnen – de Abdij van Egmond
De Abdij van Egmond, waar alleen de 25-km wandelaars passeren, is nog niet zo oud. Het klooster dat indrukwekkend oprijst tussen de bomen aan de rand van Egmond-Binnen, werd in de vorige eeuw gebouwd.

De geschiedenis van de Sint-Adelbertabdij gaat echter terug tot diep in de middeleeuwen. Graaf Dirk I, die in deze contreien de touwtjes in handen had, stichtte de abdij aan het begin van de tiende eeuw. Hij liet er nonnen bidden voor het zielenheil van zijn familie. Rond 950 vertrokken de nonnen en kwamen er monniken uit Gent. In 1573 gaat de abdij ten onder als de geuzen hem in brand steken. Pas in 1800 worden de laatste resten weggehaald. In 1935 komen weer monniken naar deze plek aan de duinrand, de Priorij van St.Adelbert. Later wordt het weer een abdij met een kaarsenmakerij en een pottenbakkersatelier, een religieuze boekhandel, een museum en een tentoonstellingsruimte.

Het bezoekerscentrum van de Abdij van Egmond is fraai gelegen op het terrein van het klooster en zeer de moeite waard. Het ademt een bijzondere en gastvrije sfeer en alles is gelijkvloers. Er is veel parkeergelegenheid, een leestafel met koffieautomaat, stilteterras en er zijn toiletten. Rondleidingen op verzoek.

De Abdij van Egmond-Binnen, de vuurtoren van Egmond aan Zee en de fundamenten van het kasteel op Egmond aan den Hoef zijn iconen van de unieke geschiedenis van dertien eeuwen leven bij de duinen en de zee.

Egmond aan den Hoef – Karmelklooster
Het voormalige Klooster “Karmel” van de zusters Karmelitessen is gebouwd in 1931 naar ontwerp van architect C.M. van Moorsel in een sobere baksteenarchitectuur. Het klooster ligt enigszins verhoogd aan de voet van de duinen, circa 150 meter ten westen van de Herenweg. De 19-km wandelaars passeren dit voormalige klooster net voordat zij de Herenweg in Egmond aan den Hoef bereiken.

slotkapel300x251Egmond aan den Hoef – De Slotkapel aan de Slotweg
In 1229 werd, in opdracht van Willem I van Egmont, de eerste Slotkapel gebouwd. Willem I sneuvelde vijf jaar later in 1234 in het Stadingerland aan de Elbe. Zijn hart werd in zijn kapel begraven. Volgens de kroniek van Dirk Wouters (het Huis van Egmont 1565) werd de kapel in 1431 door Jan II van Egmont afgebroken en in zijn huidige vorm gebouwd. De gevelsteen in de westgevel getuigt hiervan.
Om te voorkomen dat Spaanse troepen zich zouden kunnen inkwartieren werd het Slot op 7 juni 1573 door de Geuzen in brand gestoken. Daarbij werd de kapel aanzienlijk beschadigd. Pas in 1633 werd in opdracht van de Staten van Holland begonnen met de restauratie. Ruim een jaar later was de restauratie een feit en werd de kapel door de Staten van Holland overgedragen aan de Nederlands Hervormde Gemeente.
In de periode 1913-1914 heeft men de slotkapel, dankzij een (anonieme) schenking, voor een deel kunnen restaureren. Tijdens deze restauratie werd de ingang in de Zuidgevel dichtgemetseld.
In 1960 werd opnieuw een restauratiecomité opgericht. In 1983 constateerde men dat de Slotkapel bouwkundig in zeer slechte staat verkeerde. Het ontbrak de N.H. Kerk echter aan geldelijke middelen. In 1984 werd de Stichting Restauratie Slotkapel opgericht die sinds 1987 eigenaar is. Zij verhuurt de kapel aan een beheerder, die zich o.m. bezighoudt met het reserveren van huwelijken en het organiseren van concerten. Op 7 juli 1986 werd de Stichting Gebruik Slotkapel opgericht. Deze draagt zorg voor culturele activiteiten. Genoemde Stichtingen en de beheerder zorgen met elkaar voor een belangrijk deel van de inkomsten die, ondersteund door subsidies, donaties en legaten, besteed kunnen worden aan het behoud van dit historische gebouw.

Egmond aan den Hoef – De Slotruïne
Van het kasteel van Egmond te Egmond op den Hoef is niet veel meer over. Gelukkig heeft men de oorspronkelijke fundamenten in het midden in de vorige eeuw opgemetseld en van een beschermende laag voorzien, waardoor we een goed beeld kunnen krijgen van de vorm van een middeleeuws kasteel. De ANWB heeft bij de slotgracht enkele informatieborden geplaatst, waarop zeer in het kort wordt aangegeven wanneer het kasteel is ontstaan en hoe de plattegrond er uit ziet.

Egmond aan den Hoef – Hoeve Overslot
Direct aan de stempelpost tegenover de Slotruïne is Hoeve Overslot gelegen. Dit is een boerderij die als rijksmonument jaarlijks zo’n vijfduizend bezoekers ontvangt. Er is veel kunst en antieke boeken te bewonderen. In de zeventiende eeuw is het gebouwd als buitenplaats en in 1835 verbouwd tot boerderij.

Het Slot op den Hoef, het slotpark en de oude kern van Egmond aan den Hoef zijn het hele jaar de moeite van een kleine wandeling waard. Sinds enkele jaren is er aan de voorzijde een nieuwe brug aangelegd die uitnodigt tot een wandeling over deze bijzondere historische plek.

Bergen aan Zee -De koloniehuizen – Het Zeehuis
Direct na binnenkomst van Bergen aan Zee kijken de wandelaars uit op Het Zeehuis, een voormalig koloniehuis. In het noordoostelijk deel van Bergen aan Zee werd in het begin van de 20e eeuw een aantal koloniehuizen gebouwd. Hier konden ‘bleekneusjes’ op medische en sociale gronden tijdelijk worden gehuisvest om nieuwe krachten op te doen. Als eerste verrees in 1908 het ‘Zeehuis’ aan de Verspyckweg, gebouwd in opdracht van het Amsterdamse Burgerweeshuis door architect Piet Heyn.

Het Zeehuis is sinds 1961 als Natuurvriendenhuis in gebruik door het NIVON en heeft veel van het oorspronkelijke karakter behouden. In 1911 volgde naast Het Zeehuis ‘Jong Nederland’ en in 1913 het gebouw van de ‘Deutsche Hilfsverein’. In dit laatste huis – ook wel ‘Duitse kolonie’ genoemd – bracht de schrijver Adriaan van Dis zijn jeugd door.